Disclaimer

Voerinbeeld.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat voerinbeeld.nl niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voerinbeeld.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Voerinbeeld.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Voerinbeeld.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van voerinbeeld.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat voerinbeeld.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.