Privacy Policy

Voerinbeeld.nl respecteert de privacy van de bezoekers op de website. Wij verzamelen de door u verstrekte gegevens, waaronder uw naam, adres en e-mailadres. Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen en te informeren of door u aangeschafte producten of diensten. Alle gegevens die door Voerinbeeld.nl worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.