Supplementen van bijenpollen aan oude paarden beïnvloedt verschillende bloedparameters

bijenpollen paard

Bij mens en dier leidt veroudering tot een afname van de immuunfunctie en een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Verminderde immuniteit en een toename van nieuwe infectieziekten zijn vooral merkbaar in de herfst.

Supplementen met bijenpollen verbeteren de immuniteit evenals algemene prestaties. Het doel van deze studie was om de effecten van bijenpollen supplementen in de herfst op bloedparameters bij oude paarden te evalueren. De studie werd uitgevoerd met 16 warmbloedpaarden in de leeftijd van 15-26 jaar. De helft van deze groep kreeg tijdens het herfstseizoen gedurende 30 dagen dagelijks 60 gram bijenpollen. Voor en na de periode werden bij alle paarden bloedmonsters genomen. De gegevens die na de supplementenperiode werden verzameld, werden vergeleken met de gegevens voor het experiment.

Bijenpollen voorkomen de achteruitgang van hematologisch en biochemische parameters bij oude paarden. Wij zijn van mening dat supplementen met bijenpollen voor oude paarden in de herfst gunstige effecten heeft, omdat het enkele van de nadelige veranderingen die tijdens dit seizoen bij de paarden werden waargenomen, remde.

Bron: ScienceDirect